Algemene voorwaarden

Retourneren

Mocht u niet tevreden zijn met uw aankoop, dan heeft u het recht de artikelen binnen veertien (14) dagen aan Verlieskunst te retourneren. De artikelen van uw retourzending ontvangen wij graag, indien redelijkerwijs mogelijk, in een zo oorspronkelijk mogelijke staat, onbeschadigd, en ongebruikt retour. Wij behouden het recht voor om geretourneerde artikelen te weigeren als het vermoeden bestaat dat de artikelen reeds zijn gebruikt of buiten onze schuld om zijn beschadigd. U kunt mailen naar winkel@verlieskunst.nl en dan sturen wij u onze adres gegevens.

U dient tijdens de bedenktijd voorzichtig met de toegezonden artikelen om te gaan. U heeft het recht om de artikelen te beoordelen en te proberen zoals u dat normaal gesproken ook in de winkel zou mogen. Zolang u nog niet besloten heeft het artikel te behouden, mag u het niet gebruiken.

Als wij de door u geretourneerde artikelen in goede orde hebben ontvangen wordt het aankoopbedrag binnen 14 dagen door ons teruggestort op uw rekening.

Gegevensprivacy

Gegevensprivacy is van groot belang en we willen open en transparant zijn over de verwerking van uw persoonsgegevens.

We hebben daarom een beleid, waarin wordt uiteengezet hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd.

Wie is de beheerder van uw persoonsgegevens?
Verlieskunst is tijdens het verwerken van uw order de beheerder van de persoonsgegevens die u ons verstrekt en is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens krachtens het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming.

Waar slaan we uw gegevens op?
De gegevens die wij van u verzamelen worden opgeslagen binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”), op de server waar onze website op draait.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?
Verlieskunst heeft tijdens het verwerken van uw order toegang tot de persoonsgegevens die u ons verstrekt en is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens krachtens het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming.

We zullen uw gegevens nooit doorsturen, verkopen of ruilen aan/met derden buiten Verlieskunst voor marketingdoeleinden.

Wat is de juridische grondslag voor de verwerking?
Voor elke specifieke verwerking van persoonsgegevens die we van u verzamelen, krijgt u van ons bericht of de overdracht van persoonsgegevens wettelijk verplicht of vereist is om een overeenkomst te sluiten en of het een verplichting is om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de mogelijke gevolgen zijn als u ervoor kiest dit niet te doen.

Wat zijn uw rechten?
Recht op toegang: 
U hebt het recht om op elk moment informatie op te vragen over de persoonsgegevens die we over u bewaren. U kunt contact opnemen met winkel@verlieskunst.nl die u deze persoonsgegevens via de e-mail kan verschaffen.

Recht op verwijdering:
U hebt het recht om op elk moment de door Verlieskunst verwerkte persoonsgegevens te verwijderen, behalve in de volgende situaties:

* u hebt een lopende zaak met de klantenservice
* u hebt een openstaande bestelling die nog niet of gedeeltelijk is verzonden
* u wordt ervan verdacht in de afgelopen vier jaar onze diensten te hebben misbruikt of u hebt in de afgelopen vier jaar onze diensten misbruikt
* indien u een aankoop hebt gedaan, bewaren we uw persoonsgegevens in verband met uw transactie ten behoeve van de boekhoudregels

Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang: 
U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang. Verlieskunst zal de persoonsgegevens niet blijven verwerken, tenzij we een rechtsgrondslag kunnen aantonen voor het proces die zwaarder weegt dan uw belangen en rechten of als gevolg van juridische claims.

Recht op restrictie:
U hebt in de volgende omstandigheden het recht om Verlieskunst te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken:
* indien u een claim hebt ingediend dat uw persoonsgegevens incorrect zijn, moet Verlieskunst elke verwerking van dergelijke gegevens beperken in afwachting van de verificatie van de nauwkeurigheid van de persoonsgegevens,
* als de verwerking onwettig is, kunt u zich verzetten tegen de verwijdering van uw persoonsgegevens en in plaats daarvan verzoeken om de beperking van het gebruik van uw persoonsgegevens,
* als Verlieskunst de persoonsgegevens niet langer nodig heeft, maar de persoonsgegevens voor u nodig zijn om verdedigende juridische claims in te dienen.

Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit:
Indien u van mening bent dat de Verlieskunst webwinkel uw persoonsgegevens niet correct verwerkt, kunt u contact met opnemen door een email te sturen naar Winkel@verlieskunst.nl.

Updates van onze privacyverklaring:
Het kan voorkomen dat onze privacyverklaring moet worden bijgewerkt. De laatste versie van de privacyverklaring (daar bent u nu) is altijd beschikbaar op onze website.