Perskit

Marlon Doomen en Babet te Winkel besloten na verschillende verliezen in hun persoonlijke levens dat het tijd was voor actie. Met behulp van bevriende illustratoren hebben zij Verlieskaarten ontworpen, een alternatief voor de traditionele condoleancekaarten.

Verlieskaarten zijn een reeks kaarten om te troosten en ruimte te geven aan verlies. Het zijn niet alleen kaarten voor het traditionele condoleancekaartmoment vlak na iemands overlijden, maar juist ook kaarten vóór een verlies of voor jaren later. Het zijn kaarten niet enkel voor de dood, maar ook voor allerlei soorten verliezen zoals een relatie die uitgaat of het verlies van gezondheid.

Afbeeldingen