Manuscript ‘Zien in het Donker’

Mijn moeder overleed toen ik net twintig was. Enkele maanden later vroegen mensen me of ik het ‘al een plekje’ had gegeven. Of aanmoedigend: ‘Je zult er recht doorheen moeten’. Maar er bleek niets te zijn om recht doorheen te gaan of om een plek te geven. Deze taal zette me op het verkeerde spoor en gaf een beeld van rouw dat niet klopt. Maar hoe geef je dan wel woorden aan zo’n overdonderende ervaring? Daarom besloot ik te maken wat ik zelf had willen lezen nadat mijn moeder overleed en ik de taal van rouw nog niet sprak. 

Mijn boek ‘Zien in het donker’ is een autofictief verslag van deze zoektocht naar nieuwe taal voor rouw. Het boek bestaat uit een stuk of honderd korte verhalen met zo’n veertig nieuwe rouwwoorden, ingedeeld naar de symboliek van de seizoenen. De verhalen in de nazomer en de herfst zijn vluchtig en ontglippend van aard en vinden rondom het overlijden plaats; in de winter worden we tot een jarenlange stilstand gebracht. Na een mozaïek aan vertellingen zien we op het einde langzaamaan weer een beweging naar het leven toe ontstaan. De rouw zelf, die blijft onopgelost; omdat rouw nooit een probleem was dat opgelost moest worden. 

Het boek begint met de terugtocht vanuit de onderwereld, waarbij ‘terugtocht’ het eerste nieuwe rouwwoord is.

terug·tocht (de)

1 Het gevoel dat je zelf ook gestorven bent. Alsof je mee bent gegaan naar het dodenrijk en nu aan de terugtocht naar het land van de levenden begint.

Er volgen allerlei verrassende ervaringen waar je niet meteen aan denkt bij rouw. Van de fascinatie voor ananassen sinds ik op het sterfbed van mijn moeder haar lippen hiermee vochtig hield tot aan het missen van een toekomst die nooit zal komen (‘toekomstrouw’).

Juist omdat er geen handleiding is voor rouw, miste ik de persoonlijke inkijkjes in hoe andere jonge mensen het doen; en dat gat help ik nu vullen. Ik heb de tijd genomen – bijna tien jaar sinds het overlijden van mijn moeder – om aan dit boek en mijn visie op rouw te werken. Om dit manuscript uit te geven wil ik mij gesteund weten door een team deskundigen en samenwerken met een uitgeverij die staat voor diepgang en belangrijke verhalen naar buiten brengt. Ook wil ik graag een kleine, persoonlijke uitgeverij, omdat dit boek recht uit mijn hart komt en ik wil dat er zorgvuldig en genuanceerd mee omgegaan wordt.