De ‘Alles goed bestaat niet’-Verlieskaart

Een verlieskaart is een alternatieve condoleancekaart om te troosten en ruimte te geven aan verdriet en verlies. Niet enkel een kaart voor het traditionele condoleancekaartmoment, maar juist ook kaarten vóór een verlies of voor jaren later. Het zijn kaarten niet enkel voor de dood, maar ook voor allerlei soorten verliezen zoals een relatie die uitgaat of het verlies van gezondheid.

  • Verlieskaart alles goed
  • Verlieskaart alles goed
  • Verlieskaart alles goed

Tekst: Babet te Winkel
Illustratie: Marlon Doomen

alternatieve condoleancekaart

Deze Verlieskaart is in veel situaties te versturen. In een maatschappij waarin we vaak laten zien hoe goed het gaat en mooie momenten etaleren, heeft deze kaart een andere boodschap: emoties en verdriet mogen er zijn. Alles goed bestaat niet. Pijnlijke gevoelens hoeven niet onder het tapijt te worden geveegd. Dat lost de pijn niet op, maar maakt het misschien een beetje minder eenzaam.

Omdat ‘Alles goed?’ weinig ruimte laat om te delen hoe het echt met je gaat. Terwijl we juist zo’n nood hebben (om in de woorden van onze mooie zuiderburen te spreken) aan écht contact (over openheid en kwetsbaarheid schreef ik eerder al eens dit artikel).

Dat lost de pijn niet op, maar maakt het misschien een beetje minder eenzaam. Omdat je het wel zelf, maar niet alleen hoeft te doen.